Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

7.1 Vindusprosjekt 2018

Vindusprosjekt 2018

Publisert 22-05-2018

Som grundig diskutert/debattert på årsmøtet så ønsker styret å gjennomføre en nødvendig utskifting av vinduer i sameiet i løpet av høsten 2018. For å finansiere dette har styret foreslått en egenandel på 50% av den estimerte investeringen. Dersom den reelle investeringen blir mer enn 10% dyrere enn pris per vindu ferdig installert som presentert på årsmøtet, så vil sameiet bekoste differansen. Dvs at dersom den totale investeringen du binder deg til er kr 20.000 iht vedlagte regneark, så blir maksimalt utlegg for deg kr 22.000.
 
Vedlagt er det en oversikt over vindustyper og ett regneark som viser oversikt over vindustyper per adresse, per leilighet og ett bestillingsskjema for nye vinduer. Dersom du er i tvil om hva du skal bestille og at du eventuelt har spørsmål om investering, så ikke nøl å ta kontakt med styret.  Bare legg inn antallet på linjen ved hver vindustype, så beregner regnearket hva du skal betale. Skriv ut, signer på bestillingen, scann inn og send oss på email. Alternativet er å legge bestillingen i postkassa til styrets formann. En total beskrivelse av vindustypene er lagt ut på hjemmesidene våre. Beboerne får også en kopi av denne emailen og vedleggene lagt i postkassen. Dersom dere gjør bestillingen manuelt så må dere bare beregne summene selv for hånd.
 
For at vi skal klare å få bestilt en levering før sommeren, så er vi avhengig av ett hurtig svar fra deg. Fristen settes til 15. juni. Det aksepteres ikke etterbestillinger.
 
Dersom du/dere er uenige i denne fremgangsmåten, så er det også fint med beskjed om dette. Vinduene er sameiets ansvar, men styret er av den oppfatning at det blir både billigere og bedre for sameiet om vi kan ta en litt større utskiftning nå for å spare kostnader for planlegging og rigging. Styret ønsker også å ta forbehold på V-lux vinduene. Dersom behovet er større enn vi tror, så vil vi foreta en evaluering av hva vi gjør med disse.
 
Håper dere synes dette er en grei løsning, og vi venter spent på tilbakemeldinger fra dere. Med riktig innstilling fra beboerne, så skal vi prøve å kjøre en så profesjonell prosess som mulig. Når vi ser hva det totale behovet er, så melder vi tilbake til sameiet.
 
Dersom antall bestillinger i 2018 medfører en kostnad som er større enn budsjettert så vil Styret foreta en prioritering for å sikre at utskiftningen blir foretatt der det er mest nødvendig.
 
For styret i sameiet
 
Knut Øversjøen
Styreleder

Vindusprosjekt 2018

Publisert 22-05-2018

Som grundig diskutert/debattert på årsmøtet så ønsker styret å gjennomføre en nødvendig utskifting av vinduer i sameiet i løpet av høsten 2018. For å finansiere dette har styret foreslått en egenandel på 50% av den estimerte investeringen. Dersom den reelle investeringen blir mer enn 10% dyrere enn pris per vindu ferdig installert som presentert på årsmøtet, så vil sameiet bekoste differansen. Dvs at dersom den totale investeringen du binder deg til er kr 20.000 iht vedlagte regneark, så blir maksimalt utlegg for deg kr 22.000.
 
Vedlagt er det en oversikt over vindustyper og ett regneark som viser oversikt over vindustyper per adresse, per leilighet og ett bestillingsskjema for nye vinduer. Dersom du er i tvil om hva du skal bestille og at du eventuelt har spørsmål om investering, så ikke nøl å ta kontakt med styret.  Bare legg inn antallet på linjen ved hver vindustype, så beregner regnearket hva du skal betale. Skriv ut, signer på bestillingen, scann inn og send oss på email. Alternativet er å legge bestillingen i postkassa til styrets formann. En total beskrivelse av vindustypene er lagt ut på hjemmesidene våre. Beboerne får også en kopi av denne emailen og vedleggene lagt i postkassen. Dersom dere gjør bestillingen manuelt så må dere bare beregne summene selv for hånd.
 
For at vi skal klare å få bestilt en levering før sommeren, så er vi avhengig av ett hurtig svar fra deg. Fristen settes til 15. juni. Det aksepteres ikke etterbestillinger.
 
Dersom du/dere er uenige i denne fremgangsmåten, så er det også fint med beskjed om dette. Vinduene er sameiets ansvar, men styret er av den oppfatning at det blir både billigere og bedre for sameiet om vi kan ta en litt større utskiftning nå for å spare kostnader for planlegging og rigging. Styret ønsker også å ta forbehold på V-lux vinduene. Dersom behovet er større enn vi tror, så vil vi foreta en evaluering av hva vi gjør med disse.
 
Håper dere synes dette er en grei løsning, og vi venter spent på tilbakemeldinger fra dere. Med riktig innstilling fra beboerne, så skal vi prøve å kjøre en så profesjonell prosess som mulig. Når vi ser hva det totale behovet er, så melder vi tilbake til sameiet.
 
Dersom antall bestillinger i 2018 medfører en kostnad som er større enn budsjettert så vil Styret foreta en prioritering for å sikre at utskiftningen blir foretatt der det er mest nødvendig.
 
For styret i sameiet
 
Knut Øversjøen
Styreleder

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Monolitveien 40-84
0375 OSLO