Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

5 - Grøntkomiteens sider
hagebilde.jpeg

hagebilde2.jpeg

Informasjon fra Grøntkomiteen

Publisert 20-01-2018

Sameiet har en egen grømkomite som gjør en utmerket jobb med å vedlikeholde vårt området og den historiske hagen.

En egen skjøtselplan er utarbeidet for å sikre at dette blir gjort på en god og forskriftsmessig måte (se vedlagte dokumenter nederst på siden).
 

Vis respekt for utomhusplanen !

Våre felles utearealer i boligområdet (felt A i reguleringsplanen) er utarbeidet i 2005 (av Sundt & Thomassen AS – landskapsarkitekter mnla). Omfattende bygningsmessige skader var bakgrunnen for at det ble valgt å omarbeide disse fellesområdene – som blant annet omfatter adkomstarealene til våre leiligheter – med beplantningen vi i dag kan glede oss over. Det er et svært fint grøntanlegg – gjennomtenkt for blomstring og vakkert fargespill gjennom hele vekstsesongen. Altså et uteanlegg det er viktig å ta vare på ! Derfor må ikke eksisterende busker, trær og andre vekster i fellesarealene på adkomstsiden fjernes. Ved nødvendig utskifting må samme art benyttes (uten ev. tillatelse fra styret).
 

Hagekompostering

På vårens dugnad ble den ulovlige fyllingen for hageavfall (delvis) fjernet.  Det gjenstår jordfylling som planlegges ordnet etter hvert – forhåpentligvis i år. Arealene langs bekken er regulert til friareal – men er i privat eie. Det er derfor viktig at vi får ryddet opp – og at det ikke blir plassert kvister og annet avfall her!

Det betyr at det er akutt behov for forsvarlig ordning for deponering og/eller kompostering av hageavfall. Aktuelle løsninger er under utredning. Det er avtalt med vaktmester at kvister og annet hageavfall – plasseres lengst syd i parken – inntil kompostbinge(r) kommer på plass.
 

Blomstereng

I skjøtselsplanen er det foreslått at deler av arealet vest for bebyggelsen utvikles til blomstereng. Det innebærer at arealet ikke klippes ned som plen. Tiltaket er nylig startet opp – ved at vaktmester har markert avgrensningen av det vi håper vil bli en vakker tilvekst til våre fine uteområder. Det tar imidlertid noen år + en del arbeid å få etablert blomstereng. I første omgang lar vi gresset gro, sår ut blomsterfrø, planter inn litt villblomster + luker ut løvetann.

Blomstereng skal ikke gjødsles ! Gresset blir slått  til høsten – av vaktmester – og raket vekk (fordi vi kom sent i gang blir det i år bare slått en gang – men senere  2 ganger –sommer + høst).
 

Beskjæring av busker og trær

En stor og viktig oppgave fremover er å beskjære busker og trær. Noe bør gjøres av fagkyndige. Det gjelder spesielt deler av den historiske vegetasjonen – som frukttrærne, hengealmen, hagtorn og skjærsmin. Også noen av buskene i boligområdet. Berit og Mette i Grøntkomitéen har fått veiledning av gartner – og kan orientere andre ”hobby-gartnere” + merke villskudd og grener som skal vekk. Først og fremst bør døde grener og trær fjernes – da blir det lettere å få oversikt over ytterligere aktuelle behov for beskjæring. Frukttrærne blir beskåret av vaktmester neste vinter/vår – likedan trær og busker vi ikke bør kutte ned selv (bla av sikkerhetsmessige årsaker).

Det er skaffet noe egnet redskap – som foreløpig befinner seg hos Mette (Sjølie) i M. 72. (mobilnr. 97588758).

hagebilde.jpeg

hagebilde2.jpeg

Informasjon fra Grøntkomiteen

Publisert 20-01-2018

Sameiet har en egen grømkomite som gjør en utmerket jobb med å vedlikeholde vårt området og den historiske hagen.

En egen skjøtselplan er utarbeidet for å sikre at dette blir gjort på en god og forskriftsmessig måte (se vedlagte dokumenter nederst på siden).
 

Vis respekt for utomhusplanen !

Våre felles utearealer i boligområdet (felt A i reguleringsplanen) er utarbeidet i 2005 (av Sundt & Thomassen AS – landskapsarkitekter mnla). Omfattende bygningsmessige skader var bakgrunnen for at det ble valgt å omarbeide disse fellesområdene – som blant annet omfatter adkomstarealene til våre leiligheter – med beplantningen vi i dag kan glede oss over. Det er et svært fint grøntanlegg – gjennomtenkt for blomstring og vakkert fargespill gjennom hele vekstsesongen. Altså et uteanlegg det er viktig å ta vare på ! Derfor må ikke eksisterende busker, trær og andre vekster i fellesarealene på adkomstsiden fjernes. Ved nødvendig utskifting må samme art benyttes (uten ev. tillatelse fra styret).
 

Hagekompostering

På vårens dugnad ble den ulovlige fyllingen for hageavfall (delvis) fjernet.  Det gjenstår jordfylling som planlegges ordnet etter hvert – forhåpentligvis i år. Arealene langs bekken er regulert til friareal – men er i privat eie. Det er derfor viktig at vi får ryddet opp – og at det ikke blir plassert kvister og annet avfall her!

Det betyr at det er akutt behov for forsvarlig ordning for deponering og/eller kompostering av hageavfall. Aktuelle løsninger er under utredning. Det er avtalt med vaktmester at kvister og annet hageavfall – plasseres lengst syd i parken – inntil kompostbinge(r) kommer på plass.
 

Blomstereng

I skjøtselsplanen er det foreslått at deler av arealet vest for bebyggelsen utvikles til blomstereng. Det innebærer at arealet ikke klippes ned som plen. Tiltaket er nylig startet opp – ved at vaktmester har markert avgrensningen av det vi håper vil bli en vakker tilvekst til våre fine uteområder. Det tar imidlertid noen år + en del arbeid å få etablert blomstereng. I første omgang lar vi gresset gro, sår ut blomsterfrø, planter inn litt villblomster + luker ut løvetann.

Blomstereng skal ikke gjødsles ! Gresset blir slått  til høsten – av vaktmester – og raket vekk (fordi vi kom sent i gang blir det i år bare slått en gang – men senere  2 ganger –sommer + høst).
 

Beskjæring av busker og trær

En stor og viktig oppgave fremover er å beskjære busker og trær. Noe bør gjøres av fagkyndige. Det gjelder spesielt deler av den historiske vegetasjonen – som frukttrærne, hengealmen, hagtorn og skjærsmin. Også noen av buskene i boligområdet. Berit og Mette i Grøntkomitéen har fått veiledning av gartner – og kan orientere andre ”hobby-gartnere” + merke villskudd og grener som skal vekk. Først og fremst bør døde grener og trær fjernes – da blir det lettere å få oversikt over ytterligere aktuelle behov for beskjæring. Frukttrærne blir beskåret av vaktmester neste vinter/vår – likedan trær og busker vi ikke bør kutte ned selv (bla av sikkerhetsmessige årsaker).

Det er skaffet noe egnet redskap – som foreløpig befinner seg hos Mette (Sjølie) i M. 72. (mobilnr. 97588758).

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Monolitveien 40-84
0375 OSLO