Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Aktuell informasjon fra styret
Publisert 27.09.2022

Forebyggende vedlikeholdstiltak

Høsten er her, og i den forbindelse vil styret minne seksjonseierne på
forebyggende tiltak som bør utføres av hver enkelt. Se sameiets vedtekter,
pkt. 5, Vedlikehold, på vår hjemmeside smestadhovedgaard.no:

«Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk og gulvbelegg på balkonger og terrasser og andre arealer som seksjonseier har enerett til å bruke, inkludert levegger satt opp av beboerne og beplantninger som skjermer slike areal mot fellesareal eller naboer.
Seksjonseier har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold slik at det ikke oppstår skade på fellesarealene eller andre bruksenheter, eller ulemper for andre seksjonseiere.»

I lys av dette oppfordrer styret alle beboere til å sjekke og holde øye med sine avløp på balkonger og terrasser nå når løvet faller. Forebyggende arbeid som dette vil forhindre tette nedløp og sluk og dermed vannansamlinger og isdannelse.
Seksjonseiere med takvinduer bør også rengjøre og holde vinduskarmer fri for smuss og rusk, slik at vannet renner fritt der det skal renne.
I samarbeid med Boalliansen og If Forsikring har styret satt i gang arbeidet med en såkalt Bygningssjekk for å få oversikt for en vedlikeholdsplan.
 

Sykkelparkering

Til de som ikke har benyttet eller benytter sin sykkel som står i sameiets sykkelstativ i garasjen, oppfordrer styret til å ta den ut av stativet, slik at kapasiteten tilfaller de som regelmessig bruker sykkel. Vi har observert at det bare unntaksvis er ledige plasser på det laveste nivået i sykkelstativet. Mange sykler står parkert her uten å bli brukt i lang tid. De som bruker sykkelen sin daglig opplever at de som regel må løfte sykkelen opp på nivå 2.
En gruppe jobber med en bedre løsning for sykkelparkering, men enn så lenge håper vi at denne oppfordringen kan avhjelpe situasjonen for «daglig-syklistene» og gi oss en litt mer smidig bruk av dagens løsning.
 

Parkering

Situasjonen på gjesteparkeringen har til tider vært kaotisk. Flere beboere som har garasjeplass benytter ofte uteparkering, mens garasjeplassene står tomme. Styret oppfordrer derfor nok en gang beboerne på det sterkeste til å benytte garasjene.
 

Installasjon av varmepumpe og andre utvendige installasjoner

Med dagens høye strømpriser vil mange vurdere å installere varmepumpe. Styret minner om at denne må installeres på egen terrasse, ikke på fellesarealet, og på en slik måte at det ikke påvirker byggenes eksteriør eller resulterer i støy og vibrasjoner som kan være til sjenanse for naboer. Arbeidet må gjennomføres i overenstemmelse med sameiets vedtekter (spesielt 5.2), og skal forelegges styret for godkjenning før tiltaket iverksettes.
 

Utbygging av Smestad skole

Oslo kommune v/Oslobygg KF vil i første halvdel av oktober starte detaljregulering for Smestad skole med omgivelser til skole, barnehage, sykehjem, friområder og gater. Gjeldende reguleringsplaner, som omfatter de samme formålene, er gamle og med få føringer, og kan derfor ikke legges til grunn for fremtidig utvikling. Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes. Reguleringsplanen vil i utgangspunktet omfatte skolen, barnehagen og sykehjemmet med tilhørende gater, samt friarealet langs elven og området rundt Nedre Smestad-dammen. Med andre ord områder som i stor grad grenser til vårt sameies eiendom. Kommunen vil holde et informasjonsmøte på Smestad skole torsdag 13. oktober kl. 18.00 – 19.30.
 

Budsjettmøte

Årets budsjettmøte i sameiet er planlagt gjennomført tirsdag 29. november kl 1800 på Smestad skole. Med de økte kommunale avgiftene samt høye strømpriser vil det bli nødvendig med en stram økonomisk prioritering i tiden fremover. Styret vurderer bl.a. å ikke sette på varmekabler i gangveiene i vinter, men heller intensivere strøing.

Med vennlig hilsen
Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi