Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Oppdatert informasjon om skjerming mot Hoffsveien.
Publisert 19.03.2023
På sameiermøte 29 november informerte styret om dialogen vi har hatt med Bymiljøetaten og Ullern Bydelsutvalg for å få re-etablert en skjerming mot Hoffsveien etter at Bymiljøetaten fjernet skjermende beplantning (tujahekk) sist høst.
Basert på vår orientering til Bydelsutvalget i november sendte bydelsadministrasjonen i slutten av november vedlagte brev til Bymiljøetaten hvor bydelen ber etaten om følgende:
  • Vurdere støyreduserende tiltak som kompenserer for åpningen av støyskjermen
  • At trær og annen vegetasjon som er fjernet replantes
Vi var i februar i kontakt med Bydelsadministrasjonen som opplyste at de ikke hadde fått svar på henvendelsen til Bymiljøetaten. Basert på denne samtalen bestemte administrasjonen at de igjen skulle kontakte Bymiljøetaten. Nytt brev som er vedlagt ble da sendt.  Styret arbeider videre med saken.

Med hilsen
Styret
 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi